Wergiliusz

Ideałem możemy się tylko stawać, by mimo to nigdy się nim nie stać.
Istnieje źródło dobra, które stworzyło porządek, światło i człowieka – i źródło zła, które stworzyło chaos, ciemność i kobietę.
Każde twierdzenie filozofa daje się zbić z taką samą łatwością, z jaką można go dowieść, nie wykluczając powyższego twierdzenia.
Kto mówi, sieje, kto słucha, zbiera.
Kto zatraca się w cierpieniu nie może być człowiekiem wolnym.
Liczba jest istotą wszystkich rzeczy.
Milcz, albo powiedz coś takiego, co jest lepszym od milczenia.
Musisz sam sobie zaufać, aby zaufali ci inni.
Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.
Najkrótsze wyrazy "tak" i "nie" wymagają najdłuższego zastanowienia.
Naprawdę poznajemy człowieka dopiero po jego śmierci.
Natura jest wszędzie taka sama.
Naucz się śmiać z siebie, abyś się uśmiechnął do innych.
Nawet bogowie zazdroszczą temu, kto zmysły swe ujarzmił jak dobry woźnica rumaki.
Nic w nadmiarze.
Nie można iść w różnych kierunkach jednocześnie.
Nie wyrażaj małej rzeczy w wielu słowach, lecz rzecz wielką w niewielu.
Oszczędzaj łez swoim dzieciom, aby miały czym płakać nad twoją trumną.
Skarżysz się, że znosisz krzywdy i niesprawiedliwość... Pamiętaj, że największym nieszczęściem jest je wyrządzać.
Tak długo jak człowiek będzie zabijał zwierzęta, ludzie będą zabijali się nawzajem. W istocie, ten kto zabija i zadaje ból, nie zazna radości i miłości.
Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi, a z nieprzyjaciółmi tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.
Trudno jest iść przez życie wieloma drogami jednocześnie.
U przyjaciół wszystko jest wspólne.
Amicorum omnia communia
Wszystko to, co człowiek zwierzęciu wyrządził, spadnie z powrotem na człowieka.
Wychwalanie siebie pozostaw innym.
Zły język zdradza złe serce.